Overslaan en naar de inhoud gaan

(nieuws maart 2021, met dank aan het Vlaams Patiëntenplatform)

Dystonie & COVID-19

Onze vereniging roept dystoniepatiënten jonger dan 65 op om contact op te nemen met hun huisarts of hun specialist in verband met informatie wat betreft hun vaccinatie. (65 plussers komen momenteel aan de beurt)

In een volgende fase van de vaccinatiecampagne is het de beurt aan de ‘risicopatiënten’ (mensen tussen 18 en 64 jaar met een onderliggende aandoening). Die aandoening zorgt ervoor dat ze meer kans op besmetting met COVID-19 hebben of een groter risico hebben op een ernstiger verloop van de ziekte nadat ze besmet zijn.

Er wordt nu volop gewerkt aan een lijst van risicopatiënten. De patiënten op die lijst krijgen een uitnodiging om met voorrang gevaccineerd te worden.

Je belandt bijvoorbeeld op de lijst omdat je ziekenfonds weet dat je bepaalde medicatie neemt die typisch is voor één van de risicovolle aandoeningen. Ook als je medisch dossier bij je huisarts vermeldt dat je een dergelijke aandoening hebt, word je opgenomen op de lijst. Voor patiënten met een zeldzame aandoening leveren ook specialisten een bijdrage om ervoor te zorgen dat de lijst zo volledig mogelijk is.

De manier waarop de lijst wordt samengesteld, waarborgt je privacy. In de centrale databank wordt als enige informatie opgeslagen dat je een verhoogd risico hebt. De databank bevat dus geen gegevens over welke aandoening je als risicopatiënt hebt of welk soort risico je loopt. Ook in de vaccinatiecentra kennen de medewerkers je medische toestand niet. Je vaccinatie gebeurt terwijl ook andere prioritaire groepen (bv. 65-plussers) hun vaccin krijgen.

Belangrijk om te weten is dat deze lijst geen risicopatiënten ouder dan 65 jaar bevat. Zij ontvangen al eerder een uitnodiging op basis van hun leeftijd en regio.

Hoe weet ik of ik op de lijst sta?

Je kan kijken op de website van je ziekenfonds. Zij geven gericht informatie en beantwoorden veel gestelde vragen. Als je dan nog twijfelt, kan je ook met hen contact opnemen. Het ziekenfonds kan jou antwoorden of je behoort tot de selectie die zij doorgaven en dus op de lijst staat.

Met de eenvoudige vraag ‘Sta ik op de lijst?’ bel je beter niet naar je huisarts. Wil je met hem of haar overleggen waarom je niet op de lijst staat terwijl je denkt een hoog risico te lopen? Maak dan eerst een afspraak.

Ook je apotheker kan informatie geven over de selectie van risicopatiënten, je situatie met jou bekijken en je raad geven.

Wat moet ik doen als ik niet op de lijst sta? 

Heb je een vaste huisarts? Dan hoef je niets te doen. Je huisarts houdt je Globaal Medisch Dossier (GMD) bij. Dat dossier vormt één van de bronnen om de centrale lijst van risicopatiënten samen te stellen. Je kan dan gewoon de uitnodiging afwachten. Krijg je geen uitnodiging met voorrang? Dan is dat eigenlijk een goed teken. Het wil zeggen dat het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19 voor jou zeer laag is.

Heb je geen vaste huisarts? Dan maak je best een afspraak met een huisarts om een medisch dossier op te maken. De huisarts kan je ook begeleiden bij de vaccinatie en antwoorden geven op de vragen die je daarover hebt.