Overslaan en naar de inhoud gaan

Divers in behandelingen

Dystonie genezen kan momenteel (nog) niet. Dat is even slikken. De symptomen onderdrukken, daarentegen wel. Dat geeft hoop!

Medicamenteuze, fysiotherapeutische, psychologische en in sommige gevallen chirurgische behandelingen geven soms een gunstig resultaat. Een botulinetoxine behandeling lijkt voor een grotere groep patiënten met focale en segmentale dystonie een gunstig effect te geven. 

Men behandelt momenteel bepaalde vormen van focale dystonie, waaronder blefarospasme en cervicale dystonie met lokale injecties van gezuiverd botulinetoxine A. In bepaalde centra gebruikt men dit toxine eveneens om de laryngeale dystonie en de schrijfkramp te behandelen. Het botulinetoxine werkt in ter hoogte van de verbinding tussen de zenuwen en de spieren door te verhinderen dat de zenuwuiteinden één van de chemische mediatoren, met name acetylcholine, vrijstellen. Hierdoor verslappen de spieren, wat leidt tot een reductie van de spiercontracties. Aangezien de zenuwuiteinden na een achttal weken weer aangroeien, is het aangewezen de behandeling driemaandelijks te herhalen. De nevenwerkingen zijn zelden ernstig en steeds tijdelijk.

Bepaalde chirurgische ingrepen ter hoogte van de zenuwen, de spieren of zelfs de hersenen kunnen uitgevoerd worden in gevallen die resistent zijn voor een medicamenteuze behandeling en voor injecties met botulinetoxine, maar de plaats van deze chirurgische behandelingen is nog niet duidelijk gedefinieerd. 

De fysiotherapie is misschien een nuttige aanvulling van de medicamenteuze behandeling bij veralgemeende dystonie of cervicale dystonie, al dan niet in associatie met injecties van botulinetoxine. Andere behandelingen werden uitgeprobeerd, zoals relaxatie, biofeedback, homeopathie, acupunctuur. Er zijn (nog) geen wetenschappelijke aanwijzingen van hun efficiëntie.

Vraag ons advies

Dystonie, definitie

Dystonie is een neurologische aandoening met motorische inslag. Bij dystonie is er iets mis met de spierspanning. Daardoor ontstaan onwillekeurige spiercontracties ...

Lees meer

Diverse gestalten

Dystonie is niet eenvoudigweg te vatten. Zowel naar leeftijd als naar oorzaak is er een wirwar aan mogelijkheden. Ook de impact van dystonie op het lichaam kent veel variatie ...

Lees meer

Diagnose en symptomen

De eerste symptomen starten vaak mild en worden alleen merkbaar na aanhoudende inspanningen, stress of vermoeidheid. Naderhand kunnen de symptomen ...

Lees meer