Overslaan en naar de inhoud gaan

Medische adviesraad

Werking

De medische adviesraad ondersteunt onze vereniging. De samenstelling van de raad kwam tot stand door rekening te houden met geografische spreiding met inachtneming van de verschillende disciplines die binnen de medische wereld te maken krijgen met of gespecialiseerd zijn in dystonie. Zo maken zowel diverse neurologen, een tandarts, een kinesitherapeut deel uit van de raad.

De MAR komt jaarlijks samen. De raad behandelt enkele keren per jaar de vragen die leden via de vereniging kunnen stellen en is voor ons aanspreekpunt naar actueel medisch nieuws.

Samenstelling

 • Prof. Dr. Patrick Santens (UZ Gent, neurologie)
 • Dr. Wim Vandenberghe (UZ Leuven, neurologie)
 • Dr. Bruno Bergmans (AZ St.Jan Brugge, neurologie)
 • Mevr. Dr. Cindy Van Humbeeck (UZ Leuven, neurologie)
 • Prof. Dr. David Crosiers (UZ Antwerpen, neurologie)
 • Drs. Miche Demeyer ( UZ Gent, tandarts)
 • Dr. Joke De Pauw ( UZ Antwerpen, kine)
 • Dr. Nina De klippel ( Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt, neurologie)
 • Dr. Diane Beysen (UZ Antwerpen, kinderneurologie)
Joke De Pauw

Prof.dr.Joke De Pauw , Universiteit Antwerpen – Privé praktijk voor manuele therapie en kinesitherapie

Sinds 2013 doe ik onderzoek naar de ziekte en de behandeling van cervicale dystonie. Dit kadert binnen het onderzoeksproject : ‘sensorimotorische controle bij cervicale dystonie’. Het onderzoek aan de universiteit combineer ik met mijn kinesitherapie praktijk. In de kinesitherapeutische behandeling van dystonie staat hersentraining door middel van bewegen centraal. Voor iedereen wordt een individueel programma opgesteld.  

 

Cindy Van Humbeeck

Dr. Van Humbeeck (°1979) begon haar opleiding als neuroloog in 2004 aan de K.U. Leuven. Tijdens haar opleiding ontwikkelde zij een bijzondere interesse in het zorgprogramma bewegingsstoornissen. Zij legde zich gedurende vier jaar toe op wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese van ziekte van Parkinson. Dit resulteerde in het behalen van een doctoraat in de Biomedische Wetenschappen.

Na het voltooien van haar opleiding tot neuroloog wenste ze haar klinische kennis te verfijnen. Ze genoot van een bijkomend specialisatiejaar aan het U.Z. Leuven. Zij verdiepte zich enerzijds in de klinische neurofysiologie en anderzijds in de technieken van botuline toxine infiltraties. Tijdens dit jaar groeide ook haar ervaring in de behandeling van hoofdpijn, alsook van neurodegeneratieve aandoeningen type ziekte van Parkinson en dementie. Zij volgde reeds verschillende nationale en internationale bijscholingen ten einde haar kennis en techniek van de botox infiltraties te maximaliseren. 

Intussen is Dr. Van Humbeeck sinds 2012 definitief werkzaam aan het U.Z. Leuven als deeltijds consulent. Zij behandelt er op donderdag hemifaciaal spasme, blefarospasme, cervicale dystonie, speekselvloed en chronische refractaire migraine met behulp van botox infiltraties.

In 2013 richtte Dr. Van Humbeeck haar privé-praktijk op te Herent, waar zij actief is als algemeen neuroloog. 

 

Bruno Bergmans

Dr. Bruno Bergmans, MD, PhD

Dr. Bergmans werkt als neuroloog gespecialiseerd in bewegingsstoornissen in AZ St-Jan Brugge en tevens als academisch consulent in UZ Gent. Hij behaalde zijn diploma geneeskunde in 2004, zijn doctoraat in de biomedische wetenschappen in 2009 en zijn erkenning als neuroloog in 2011. Hij legt zich ook specifiek toe op de behandeling van de verschillende vormen van dystonie met botuline toxine, zowel in AZ St-Jan Brugge als in UZ Gent. Voor dystoniepatiënten die onvoldoende reageren op andere behandelingen, bieden we ook diepe hersenstimulatie (DBS) aan.

Wim Vandenberghe

‘Neuroloog Prof. Wim Vandenberghe (UZ Leuven) is gespecialiseerd in bewegingsstoornissen. Hij heeft reeds vele honderden patiënten met dystonie onderzocht en behandeld. Ondanks de wetenschappelijke vooruitgang van de voorbije jaren is het bij veel patiënten met dystonie nog altijd moeilijk om de precieze oorzaak van hun ziekte te achterhalen. Ook op het vlak van behandeling is er nog veel ruimte voor verbetering.

Wim Vandenberghe wil zich samen met de patiëntenvereniging verder inzetten voor betere diagnostiek en behandeling van dystonie en voor betere educatie over deze problematiek.’

David Crosiers

David Crosiers is werkzaam als neuroloog in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met bewegingsstoornissen.

Miche

Over tandarts-expert dr. Miche De Meyer

Tandarts-expert dr. Miche De Meyer is in 1982 afgestudeerd als licentiaat in de tandheelkunde aan de UGent en bekwaamde zich nadien verder in binnen- en buitenland, voornamelijk in de geneeskundig georiënteerde aspecten van de tandheelkunde zoals obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) en temporomandibulaire disfuncties (TMD), pijn en bewegingsstoornissen. De afgelopen 23 jaar werkte ze op de afdeling Tandheelkunde in UZ Gent en voorheen en parallel een geruime tijd op de diensten MKA van enkele algemene ziekenhuizen. Dr. De Meyer combineert specifieke expertise in aandoeningen binnen orofaciale disfuncties en pijn met ruime ervaring in een inter-disciplinaire setting. Zij is ook actief als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Nijmegen (Nederland), UZ Brussel (longziekten), VUB (tandheelkunde), UGent (textiel engineering) en aan het Universitair Medisch Centrum/ Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorg van U Groningen (Nederland). In oktober 2021 verdedigde ze haar doctoraat "Fundamentals of Snoring: Pathophysiology, Diagnosis and treatment" en behaalde ze haar doctorstitel.

Consultaties voor:

 1. Snurken en Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)
 2. Maxillo-faciale en temporomandibuliare pijn en disfuncties (kaakspieren en kaakgewricht)
 3. Dystonie
 4. Mondbeugel voor sporters 

 

AZ Jan Palfijn Gent

Watersportlaan 5 9000 Gent

Miche.DeMeyer@janpalfijngent.be