Overslaan en naar de inhoud gaan

Paroxysmale dystonie en paroxysmale dyskinesie

Paroxysmale dystonie Is een vorm van paroxysmale dyskinesie en heeft betrekking op relatief korte aanvallen van dystone bewegingen en houdingen. Onder paroxysmale dyskinesie verstaan we bewegingsstoornissen waarbij de abnormale bewegingen alleen plaatsvinden gedurende de aanvallen. In tegenstelling tot epilepsie treedt er tijdens een aanval geen bewustzijnsverlies op. Tussen deze aanvallen door keert de normale houding terug en is de toestand van de persoon neurologisch over het algemeen normaal.
Paroxysmale dystonieën zijn verdeeld in kinesogeen (geïnduceerd door beweging) en
non-kinesogeen (niet geïnduceerd door beweging). Deze stoornissen zijn ook vaak genetisch bepaald.